Η Ιστορία: ερωτήσεις μόνο! | Η Μαρία Αγγελίδου και η Ειρήνη Βοκοτοπούλου στη Ρόδο

Αρχείο εκδηλώσεων Μάρτιος 30, 2022

Την Πέμπτη 14 Απριλίου 2022 στις 18:00 στην αίθουσα του 3/Θ Δημοτικού Σχολείου Καλαβαρδών Ρόδου θα πραγματοποιηθεί μια συζήτηση για γονείς και εκπαιδευτικούς με τις συγγραφείς του βιβλίου 1821: ερωτήσεις μόνο! Μαρία Αγγελίδου και Ειρήνη Βοκοτοπούλου.

Θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα πρόληψης διασποράς της Covid-19.

3/Θ Δημοτικό Σχολείο Καλαβαρδών | Καλαβάρδα Ρόδου 85106 | Τ. 2241040052

1821 ερωτήσεις μόνο!

Έτικέττες:
1821 Ερωτήσεις μόνο!
,
Ειρήνη Βοκοτοπούλου
,
Μαρία Αγγελίδου
,
Φοίβος Χαλκιόπουλος