Αγλαΐα Κλουκίνα-Κωνσταντινίδου

Αγλαΐα Κλουκίνα-Κωνσταντινίδου

Η Αγλαΐα Κωνσταντινίδου-Κλουκίνα γεννήθηκε στην Πόλη, έζησε εκεί τα παιδικά της χρόνια και τελείωσε το δημοτικό στο Κεντρικό Παρθεναγωγείο. Το 1955 μετά τα Σεπτεμβριανά έφυγε από την Πόλη μαζί με την οικογένειά της και ήρθε στην Αθήνα. Τελείωσε το εξατάξιο γυμνάσιο και τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Βιβλία στον Ίκαρο