Μονοπάτια θανάτου, Στίξεις και αντιστίξεις
Άννα Ποταμιάνου
Μονοπάτια θανάτου, Στίξεις και αντιστίξεις

Άννα Ποταμιάνου

Μονοπάτια θανάτου, Στίξεις και αντιστίξεις

€9,08 €10,09

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ως θεωρία της σκέψεως η ψυχανάλυσις δεν ήταν δυνατόν να αγνοήσει το θεμελιακό πρόβλημα των σχέσεων του ανθρώπου με το θάνατο, όχι μόνον ως γεγονός βιολογικό , αλλά και ως βίωμα ψυχικό. Μέσα από τις πολεμικές καταστροφές, την τρομοκρατία κάποιων ιδεολογιών, τις εκρήξεις αυτοκαταστροφικών διαβημάτων, ο ψυχαναλυτικός λόγος ζήτησε να κατανοήσει το πώς ο ανθρώπινος ψυχισμός δουλεύει επί, και δουλεύει από δυνάμεις φιλότητος και νείκους. Η σκληρότης μιας τιμωρητικής διαστάσεως μέσα μας που προσδιορίζεται από ασυνείδητες ενοχές, οι σαδομαζοχιστικές διαδικασίες, η δράσις μιας αυτοκαταστροφικότητος, άλλοτε σιωπηλής. άλλοτε κραυγαλέας, έδειξαν στον S. Freud την αντινομία στην οποία υπόκειται ο ανθρώπινος ψυχισμός: διαδικασίες ζωής - διαδικασίες που αντιτίθενται στην ζωή.

Εμείς καλούμεθα να σκεφθούμε επέκεινα.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Ψυχολογία
Α' Έκδοση: 2007
Σελίδες: 100
ISBN: 978-960-8399-50-1
Εύδοξος: 53475
Άννα Ποταμιάνου

Άννα Ποταμιάνου

Η Άννα Ποταμιάνου ήταν διδάκτωρ της Φιλοσοφίας και Fellow του Διεθνούς Συμβουλίου Ψυχολόγων. Το κλινικό και θεωρητικό έργο της καλύπτει πολλούς τομείς της ψυχανάλυσης με ιδιαίτερη αιχμή στα θέματα των οριακών και των ψυχοσωματικών οργανώσεων, του ... Περισσότερα

Άλλα βιβλία στον Ίκαρο