William B. Irvine

William B. Irvine

O William B. Irvine είναι καθηγητής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Wright State στο Ντέιτον του Οχάιο από το 1983. Είναι απόφοιτος Μαθηματικών και Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου του Michigan και κάτοχος MA και PhD στη Φιλοσοφία από το UCLA.

Τα πρώτα του βιβλία αφορούν στις ηθικές και πολιτικές πτυχές της ανατροφής των παιδιών. Μέσα από τα γραπτά του θέλει να προσεγγίσει πρωτίστως αναγνώστες που μπορεί να έχουν ελάχιστο υπόβαθρο στη Φιλοσοφία, αλλά που ενδιαφέρονται να επανεξετάσουν προσεκτικά τις καθημερινές αποφάσεις της ζωής τους.

Το βιβλίο του Οδηγός για την καλή ζωή. Η αρχαία τέχνη της Στωικής χαράς παρέχει μια εύκολη και πρακτική εισαγωγή στην αρχαία φιλοσοφία της ζωής.

WilliamBIrvine.com

Βιβλία στον Ίκαρο