Δημήτριος Γιατρομανωλάκης

Δημήτριος Γιατρομανωλάκης

Ο Δημήτριος Γιατρομανωλάκης (D. Phil. Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης) εξειδικεύθηκε στους ερευνητικούς χώρους της Επιγραφικής, της Παπυρολογίας και της Αρχαίας Ελληνικής Αγγειογραφίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και στο Πανεπιστήμιο Harvard. Μεταξύ άλλων διεθνών διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της θητείας του στο Διεπιστημονικό Κέντρο Society of Fellows του Πανεπιστημίου Harvard, του έχει απονεμηθεί το Berlin Prize. Στα βιβλία του συγκαταλέγονται τα εξής: Epigraphy of Art: Ancient Greek Vase-Inscriptions and Vase-Paintings (επιμ., Οξφόρδη 2016), Greek Mythologies (Καίμπριτζ, Μασσ. 2012), An Archaeology of Representations: Ancient Greek Vase-Painting and Contemporary Methodologies (επιμ., Αθήνα 2009) και Sappho in the Making: The Early Reception (Καίμπριτζ, Μασσ. 2007).

Βιβλία στον Ίκαρο