Νέα

Βραβεία- Διακρίσεις
Τα "Καράβια που ταξίδεψαν τη φαντασία" στη White Ravens

Τα «Καράβια που ταξίδεψαν τη φαντασία» επελέγησαν και καμαρώνουν στη διεθνή λίστα των White Ravens, καθώς "...Οι συγγραφείς Αντώνης Παπαθεοδούλου και Μαρία Αγγελίδου έχουν γράψει τις ιστορίες αυτών των Καραβιών με ένα συγκλονιστικό τρόπο και τις έχουν εμπλουτίσει με φρέσκα και ενδιαφέροντα στοιχεία..."