Μυθογένεση
Δημήτρης Γιατρομανωλάκης
Μυθογένεση

Δημήτρης Γιατρομανωλάκης

Μυθογένεση

Τέχνη και Διανόηση στην Ευρωπαϊκή Πρωτοπορία

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στην απευθυνόμενη στο ευρύτερο κοινό μελέτη αυτή, που εν μέρει σχετίζεται με το βιβλίο του-ορόσημο στην έρευνα της πρόσληψης της αρχαιότητας την εποχή της μοντερνικότητας Greek Mythologies: Antiquity and Surrealism, ο διακεκριμένος πανεπιστημιακός και ερευνητής της ελληνικής αρχαιότητας Δημήτρης Γιατρομανωλάκης προτείνει το ρηξικέλευθο μεθοδολογικό μοντέλο της μυθογένεσης για την διερεύνηση της πρωτοποριακής σκέψης και τέχνης στο πρώτο μισό του εικοστού αιώνα.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Δοκίμιο
Α' Έκδοση: 2020

Δημήτρης Γιατρομανωλάκης